Het archief

Dit archief bevat alles blogposts van de weblog Frank-ly. Dit blog is opgenomen in de website van Kaliber, waar we je vanaf nu op de hoogte houden van de nieuwste insights, trends en experimenten.

Archief

Google Analytics User Conference: Conversie editie

Door Celine van de Sande op 20 november 2013

gauc-logo-535x58

Vorige week woensdag was ik op de conference dag van het Google Analytics User Conference. In deze editie stond het thema conversie centraal.

Bill Kee

De dag begon met een keynote van Bill Kee, product manager Google Analytics, waarin hij o.a. de integratie van Google Display Network aankondigde. Google Display Network geeft de gebruiker veel meer inzicht in wat advertenties op andere kanalen dan alleen Google hebben gedaan. Daarnaast kun je ook zien wat een advertentie in een video op YouTube voor traffic heeft gegenereerd. Hoeveel mensen hebben de advertentie gezien, weggeklikt of zijn via de advertentie op je website terecht gekomen?

Emily Loh

Na de keynote van Bill Kee, bezocht ik de sessie van Emily Loh. Zij is werkzaam bij iProspect en vertelde in haar sessie over het blootleggen van de mysterieuze flow die een bezoeker aflegt tijdens een bezoek aan je website. Dat is nog niet zo’n gemakkelijke opgave. Tijdens haar sessie vertelde ze over een case waarin zij diverse opties heeft geprobeerd om toch deze bezoekersflow bloot te leggen. Er is geen eenduidige manier om dit te doen, omdat wij als consumenten een website nu eenmaal nooit lineair doorlopen. We gaan van hot naar her, waardoor het voor analisten moeilijk is om een lijn te zien in je bezoek. Om toch een beeld te krijgen, kun je gebruik maken van events, aldus Loh. Door het plaatsen van events in je code kun je een actie van een gebruiker vastleggen, zoals het klikken op een button of het downloaden van een brochure et cetera. Door op alle mogelijke plaatsen waar een gebruiker kan klikken een event te plaatsen, kun je uiteindelijk een eventflow in kaart brengen. Zo heb je toch een flow van wat de bezoeker tijdens het bezoek aan je website heeft uitgespookt.

Nadeel: Helaas krijg je hiermee alleen inzicht in één bezoek van je bezoeker en niet van alle bezoeken die hij eventueel brengt aan je site.

Maurits Kaptein

Na de lunch stond er opnieuw een keynote op het programma. Dit was zonder twijfel de meest inspirerende keynote die ik ooit heb bijgewoond.
Maurits Kaptein is een wetenschapper aan de Universiteit van Tilburg en daarnaast ook ondernemer. Zijn sessie stond in het teken van de psychologie achter conversie, waarom kopen mensen?

Kaptein begon zijn verhaal met een vergelijking tussen de conversie offline en online. De conversie van verkoop offline ligt rond de 25% tegenover 5% online. We hebben dus nog veel te winnen online! Om bloot te leggen hoe we mensen kunnen motiveren om online iets te doen, is een onderzoek gedaan naar de volgende vragen:

1. Reageren mensen net zo op computers als op andere mensen?

2. Hoe motiveren mensen elkaar?

3. Hoe gebruik je dit online?

4. Hoe verandert dit onze rol als analist en marketeer?

Computers, het zijn net mensen

De eerste vraag was dus, reageren mensen net zo op computers als op mensen? Het antwoord is: ja, dat doen ze. Uit onderzoek is gebleken dat als je van iemand een compliment krijgt, je deze persoon automatisch aardiger vindt dan een persoon die jou geen compliment geeft.
Clive Nas heeft op basis van dit principe een experiment uitgevoerd waarbij hij twee groepen mensen dezelfde test liet maken op een computer. De ene groep kreeg van de computer aanwijzingen hoe de test te maken, terwijl de tweede groep complimenten van de computer kreeg over hoe goed zij de test invulden. Uit het onderzoek bleek dat de tweede groep de computer veel ‘aardiger’ vond dan de eerste groep mensen. Bizar, maar waar!

Motiveren

Om andere mensen te motiveren om iets te doen, worden diverse persuasion technieken in gezet. Zo gebruikt Booking.com de techniek schaarste. Bijvoorbeeld: je bent op zoek naar een romantisch hotel in Parijs. Booking.com probeert je te overtuigen om de kamer te boeken door je erop te wijzen dat er momenteel nog 2 kamers beschikbaar zijn en 3 bezoekers dit hotel bekijken. Oftewel, zou je niet even opschieten met boeken?
Dit is slechts één van de vele persuasion technieken die kan worden toegepast.

Hoe pas je dit online toe?

Om mensen te overtuigen, zul je veel moeten testen en uitproberen. Probeer daarom verschillende persuasion technieken uit en vind per product/doelgroep uit welke techniek het beste werkt. Je zult merken dat men niet in hokjes te delen is. Voor elk product geldt voor iedere doelgroep dat een andere persuasion techniek zal werken.

Hoe verandert dit onze baan als analist/marketeer?

We testen nu te weinig wat de motivatie van mensen is om iets te doen of te kopen. De toekomst, volgens Kaptein, is dat we toegaan naar dynamische websites waarin de individuele klant centraal staat. We zullen minder gestuurd worden door cijfers maar meer vanuit de psychologie van de gebruiker.

Roel Willems

De laatste sessie die ik bijwoonde werd gegeven door Roel Willems van OrangeValley. Net als Maurits Kaptein, benadrukt Willems het belang van inzicht in het gedrag van je bezoeker. Vraag jezelf af wat het doel van de bezoeker is. Wat is daarbij het kritische pad door je website, wat moet de bezoeker weten/doen om zijn doel te bereiken? Om te bezoeker uiteindelijk te overtuigen en te geven waarvoor hij naar de website komt, kun je gebruik maken van de onderstaande conversiepiramide:

conversie-optimalisatie-pyramide

Allereerst moet je techniek en functionaliteit op orde zijn om de bezoeker het mogelijk te maken zijn doel te bereiken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een logische navigatie.
Onder usability wordt het weghalen van drempels of het inspelen op bekendheid verstaan. Een voorbeeld hiervan is de functie van een logo op een website, deze leidt (bijna) altijd terug naar de homepage. De gebruiker is hiermee bekend en zal het als prettig ervaren wanneer dit ook op jouw website het geval is.
Om je bezoeker ten slotte te overtuigen kun je de verschillende persuasion technieken inzetten.

Het archief

Dit is het archief van Kaliber. In dit archief vind je al onze oude insights welke geen plek meer hebben gekregen op de nieuwe site.

Door naar het archief